Saç Düzeltme

Şubat 7, 2018

Saç konusunda sıkıntı yaşayan ve ardından bir klinik ile anlaşarak saç ektiren bazı kişilerde, saç ekimi sırasında yanlış yöntemlerin uygulanması ya da ekibin yeterli kabiliyete sahip olmaması açısından saçların düzgün çıkmadığı görülmektedir. Estetik olarak hoş durmayan, şekil olarak bozuk çıkan ve yanlış açılarla kendini gösteren saçların düzeltilmesi ise, kişinin psikolojisi ve toplum nezdindeki duruşu için oldukça önemlidir. Bu tip vakalarda, saçın estetik bir hal alması açısından yapılan çalışmaların tümüne saç düzeltme operasyonları adı verilmektedir.

Saç Düzeltme Operasyonları Kapsamında Uygulanan Saç Düzeltme Şekilleri Nelerdir?

Saç düzeltme operasyonları, bazı teknikler kullanılarak uygulanmaktadır. Bu teknikler de, uygulama stilleri ve kullanılan materyaller açısından farklılıklar içermektedir.
Şerit İzi Ya Da Yara İçin Olan: Yaranın cinsi ve büyüklüğü ile doğrudan ilgili olan bu çeşit durumlarda, eğer yarada düzeltme yapılmışsa, konsültasyon uygulanması gerekmektedir.
Daha önceki saç ekim işlemi şerit halinde yapılmışsa, yeniden saç ekiminde olduğu gibi kıl kökleri devreye girmektedir. Burada lazım gelen 300 – 400 grefteye sahip olmaktır.
Kamuflaj Yöntemi: Çim adam görüntüsüne sahip olan kişilerde sıklıkla uygulanan yöntemin temelinde, saçın ön bölümüne çit çeker gibi bir yeni hat çekme işlemi vardır. Zaman içinde kafadaki estetik anlamdaki görüntü bozukluğu da düzeltilmiş olmaktadır.
Pluggy Look: Günümüzde pek tercih edilmeyen; ancak özellikle 1980’li yıllarda sıklıkla kullanılan bir saç düzeltme şeklidir.
Yanlış Yönlü Olarak Nakledilmiş Saçlara Yapılan Uygulama: Karşılaşılan komplikasyonlar içinde en istenmeyen durum budur. Saç nakli sırasında işlemi yapan saç ekim merkezinin ektiği kıl köklerini, yanlış açılar ile yerleştirmesi sonucu ortaya çıkan bu kötü görüntü, zaman içinde normale döndürülmeye çalışılmaktadır.
Saç düzeltme operasyonları, aslında tercih edilen saç ekim merkezinin yanlış ve kötü uygulamaları sonucunda ihtiyaç duyulan işlemleri kapsamaktadır. Saç ektirmek için gidilen merkezin, saç köklerinin açılarını doğru teşhis etmeden yaptığı işlemler sonucunda, saçın uzamasından sonra çirkin bir görüntü oluştuğunda, kişiler saç düzeltme operasyonlarına gereksinim duymaktadırlar. Bu nedenle de, bu tür bir saç ekim işlemi için güven veren merkezler tercih edilmelidir.

Posted in Blog