Etiket: greft sayısı

Nisan 6, 2018

Saç ekimi işleminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikli olarak donör bölgeden greftlerin200 elde edilmesi ile birlikte gerçekleşmektedir. Bu greftler oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bunun en temel sebebi ise elde edilen greftin doğru bir sayıda olmasıdır. Açılacak kanala göre ve ekim yapılacak bölgenin sıklığına göre doğru bir şekilde hesaplanmalıdır.  Greft hesaplama başarının seyrini etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesidir. Greft hesaplaması yapılır iken, bazı dikkat edilmesi durumlar mevcuttur. Bunların başında ise saç analizinin yapılması oldukça önemlidir. Greftlerin kalitesi ve yoğunluğu bu analiz ile daha net bir şekilde saptanabilmektedir. Daha çok greft daha başarılı bir sonuç demek değildir. Bu sebeple doğru greft sayısı, olumlu bir saç ekimini gerçekleştirmektedir. Eldeki imkân ve beklenilen değer de dorğu bir şekilde saptanmalıdır. Bu sebeple de donör bölgesinin yeterliliği greft sayısının hesaplanmasında oldukça önemlidir. Donör bölgesinin yeterli olması durumunda elde edilen greft doğru bir şekilde saç ekiminde kullanılabilmektedir. Yeterli bir seviyeye ulaşması da başarılı sonucu beraberinde getirecektir.

Greft Hesaplama Nasıl Yapılır?

Saç ekimi öncesinde greft hesaplaması yapılır iken, saçlı veya saçsız alanlar incelenmelidir. Bunun en temel sebebi ise ne kadar greftin yeterli olacağı iki alanın karşılaştırılması ile birlikte gerçekleşecek bir olgudur.  Örneğin favori ekimi veya bölgesel bir ekim gerçekleştirilecek ise 500 ile 100 arasında değişiklik gösterebilmektedir. Ancak bazı bölgeler daha yoğun ise 5000 grefte kadar ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple de greftin doğru hesaplanması oldukça önemlidir. Eğer az gelmesi durumunda saç ekimi yapılan bölgede istenilen bir sonuç elde edilemeyeceği gibi beklentileri de karşılayamayacaktır. Doktor seçimi bu noktada oldukça önemlidir. Yeterli greft hesaplanması ile birlikte olumlu bir saç ekimi işlemi gerçekleşebilmektedir.0