Erkeklerde Sakal Ekimi

Şubat 8, 2018

Erkeklerde ergenlik çağları ile başlayan sakal çıkma dönemi, hayat boyu sürmektedir. Görsellik ve imaj açısından oldukça önemli olan, özellikle de bakımlı erkekler tarafından çok önemsenen ve erkekliği sakal ile bir tutan yörelerde bir kimlik niteliği taşıyan sakal, bu açılardan dolayı erkekler için ciddi bir önem teşkil etmektedir. Yer yer sakal eksiklikleri ya da köselik görülen erkeklere ise sakal ekimi ile çözüm getirilmeye çalışılmaktadır.

Sakal Ekimi Nedir?

Erkek suratında ortaya çıkan sakal, kimi erkeklerde doğuştan, kimilerinde ise sonradan bir kaza ya da yaralanma ile eksik çıkmakta ya da hiç çıkmamaktadır. Sakala önem verilen erkek dünyasında, bu tipte bir eksikliğin gideriminde kullanılan sakal ekimi ise, aynı saç ekimi teknikleri içinde kullanılan FUE yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem sonrasında ekim işleminin yapıldığı bölgelerde sakal kılları çıkmaya başlayacaktır.

FUE Yöntemi

Aynı saç ekimi işlemlerinde tercih edildiği gibi, sakal ekimi işlemlerinde de FUE yöntemi kullanılmaktadır. FUE yöntemi kapsamında, işlem görecek olan bölge lokal anestezi ile uyuşturulmaktadır. Sakal ekimi yapılacak olan hastanın bilinci açık ve yerindedir. Uyuşturulan bölgeden gerekli olan canlı kıl kökleri alınır ve ihtiyaç duyulan bölgeye taşınır. Yani, gerek duyulmayan canlı sakal kıllarının, olması gereken yerlere ekilmesi sağlanır.
Bu noktada belirtilmesi gereken bir husus da, hangi sakal kıllarının alınacağı ile ilgilidir. Kimi hastaların elmacık kemikleri üzerinde yer alan gereksiz kıl kökleri alınıp taşınırken, kimi hastaların göğüs altlarından ya da çene altlarından boğazlarına doğru olan bölgelerden kıl kökü alınabilmektedir.
Daha çok 3000 kök ya da civarındaki bir sakal kökünün tatmin edici boyutlarda işlemlere neden olduğu bilinmektedir. Daha çok çene ve bıyık bölgesine 400 kök, favorilerin olduğu çevreye 1000’er kök gibi belirli kök taşınmaları, görüntüde ciddi bir değişim yaratacaktır. Bu sayede de, yer yer ihtiyaç duyulan sakal ekimi başarılı sonuçlara ulaşacaktır. Tam bir başarıdan ve kusursuz bir görüntüden bahsetmek gerekir ise, 12 ay gibi bir sürenin uygun bakım ve kontroller ile beraber atlatılması şartını ifade etmek gerekmektedir.

Posted in Blog