Aylar: Şubat 2018

Belli bir dönemden itibaren yaşanmaya başlanan, kalıtımsal olarak ya da hayatın getirdiği üzüntü ve stres etkisi ile dökülen saçların yarattığı görüntü, çoğu insanın hoşuna gitmemektedir. Ancak bu noktada, saç ekimi işlemi ve bu işlemin içerdiği teknikler göz önüne çıkmaktadır.

Saç Ekimi

Saç ekimi, temel anlamda açıklandığında, genetik olarak dökülmesinin çok zor olduğu, aynı zamanda çok sık yerleşim görüldüğü ensenin biraz üstündeki canlı saç köklerinin, lokal anestezi ile alınarak açılan bölgelere yerleştirilmesi şeklinde ifade edilebilmektedir. Yani, kafanın arka kısmında, iki kulak arasında kalan bölgede, ense bölümünün biraz üzerinde yer alan canlı saç köklerinin saçın döküldüğü bölgelere taşınması işlemidir.
Saç ekimi işleminde önemli olan noktaları ise, işlemi gerçekleştirecek hekimin yeteneği ve başarısının yanında, çalışacak ekibin tecrübesi ile kullanılacak malzemenin kalitesi oluşturmaktadır.

Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir?

Saç ekimi işlemi için uygulanan iki ana yöntem, FUT ve FUE olarak bilinmektedir. Bu yöntemlerden FUT ismi ile bilinen yöntem, FUE yönteminin yaygınlaşması sonucu neredeyse uygulanmaz hale gelmiştir. Söz konusu yöntemin temelinde ise, kafa bölgesinden alınan belirli bir dokunun aktarılması durumu vardır.
FUE yöntemi ise, tek tek alınan saç köklerinin ilgili alana yerleştirilmesi ile uygulanmaktadır. Bu yöntem, daha uzun süreli ve daha kalıcı olduğu için günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir.

FUE Saç Ekimi Yönteminin Uygulanışı

İlk olarak operasyonun yapılacağı bölgenin lokal anestezi ile uyuşturulması sağlanan bu yöntemde, lokal bir uyuşturma işlemi yapıldığı için hastanın bilinci açıktır. Hastanın acı çekmemesinin sağlanmasının ardından ise saç köklerinin taşınması işlemi gerçekleştirilir. Bir seansta en az 4000 adet, en fazla ise 10000 adet kadar saç teli gereken yere yerleştirilebilmektedir.

Saç Ekimi İşleminin Ardından

Saç ekimi sonrasında kafa bölgesi bir bandaj ile sarılır. Bu bandaj, operasyondan sonraki 2. gün hekim kontrolünde açılır ve ilk yıkama yine sağlık ekibince yapılır. Kafada oluşan kabuklanmalar da en geç 10. gün dökülecektir. Saç ekiminden 1 ay kadar sonra, ilk ekilen saç telleri dökülse de yeniden aynı bölgede saç çıkması gözlenecektir. Tam verim almak için, 1 yıl gibi bir süre geçmelidir.

Erkeklerde ergenlik çağları ile başlayan sakal çıkma dönemi, hayat boyu sürmektedir. Görsellik ve imaj açısından oldukça önemli olan, özellikle de bakımlı erkekler tarafından çok önemsenen ve erkekliği sakal ile bir tutan yörelerde bir kimlik niteliği taşıyan sakal, bu açılardan dolayı erkekler için ciddi bir önem teşkil etmektedir. Yer yer sakal eksiklikleri ya da köselik görülen erkeklere ise sakal ekimi ile çözüm getirilmeye çalışılmaktadır.

Sakal Ekimi Nedir?

Erkek suratında ortaya çıkan sakal, kimi erkeklerde doğuştan, kimilerinde ise sonradan bir kaza ya da yaralanma ile eksik çıkmakta ya da hiç çıkmamaktadır. Sakala önem verilen erkek dünyasında, bu tipte bir eksikliğin gideriminde kullanılan sakal ekimi ise, aynı saç ekimi teknikleri içinde kullanılan FUE yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem sonrasında ekim işleminin yapıldığı bölgelerde sakal kılları çıkmaya başlayacaktır.

FUE Yöntemi

Aynı saç ekimi işlemlerinde tercih edildiği gibi, sakal ekimi işlemlerinde de FUE yöntemi kullanılmaktadır. FUE yöntemi kapsamında, işlem görecek olan bölge lokal anestezi ile uyuşturulmaktadır. Sakal ekimi yapılacak olan hastanın bilinci açık ve yerindedir. Uyuşturulan bölgeden gerekli olan canlı kıl kökleri alınır ve ihtiyaç duyulan bölgeye taşınır. Yani, gerek duyulmayan canlı sakal kıllarının, olması gereken yerlere ekilmesi sağlanır.
Bu noktada belirtilmesi gereken bir husus da, hangi sakal kıllarının alınacağı ile ilgilidir. Kimi hastaların elmacık kemikleri üzerinde yer alan gereksiz kıl kökleri alınıp taşınırken, kimi hastaların göğüs altlarından ya da çene altlarından boğazlarına doğru olan bölgelerden kıl kökü alınabilmektedir.
Daha çok 3000 kök ya da civarındaki bir sakal kökünün tatmin edici boyutlarda işlemlere neden olduğu bilinmektedir. Daha çok çene ve bıyık bölgesine 400 kök, favorilerin olduğu çevreye 1000’er kök gibi belirli kök taşınmaları, görüntüde ciddi bir değişim yaratacaktır. Bu sayede de, yer yer ihtiyaç duyulan sakal ekimi başarılı sonuçlara ulaşacaktır. Tam bir başarıdan ve kusursuz bir görüntüden bahsetmek gerekir ise, 12 ay gibi bir sürenin uygun bakım ve kontroller ile beraber atlatılması şartını ifade etmek gerekmektedir.

Görsellik ve beğenilme kavramları, insan hayatında oldukça önemli bir noktada yer almaktadır. İmajın ve dış görünüşün birçok kriterden önce geldiği insan değerlendirmelerinde, psikolojik faktörlerden en önemlilerinden birini de yine bu alandaki yansımalar oluşturmaktadır. Dış görünüşün tamamlayıcısı ve önemli unsurlarından biri de, saç şekillerimiz ve tarzlarımızdır.
Saç konusu, erkeklerde ne kadar hassas bir duruma tekabül ediyor ise, kadınlarda da en az bu oranda önemsenmektedir. Özellikle toplumdaki kadın figürünün saç uzunluğu ile paralel olarak düşünülebildiği coğrafyalarda, kadınların özgüvenleri açısından uzun, sık ve sağlıklı saçlara ihtiyaç duydukları gerçeği yansıtan bir ifade olmaktadır.
Stres, üzüntü ya da genetik nedenleri ile incelme, dökülme ya da seyrekleşme görülen kadın saçlarında, uygulanan çeşitli yöntemler ile istenilen görüntünün elde edilmesi mümkündür. Tıpkı erkeklere uygulanan FUE yöntemi gibi, kadınlarda da aynı yöntem ile saç ekimi gerçekleştirmek ve uygun sonuçları almak olağandır.

FUE Yöntemi Nedir?

FUE yöntemi, sağlam ve canlı saç köklerinin uygun yerlerden alınarak olması gereken yerlere taşınması ve ekilmesi prensibine dayanmaktadır. Lokal anestezi ile belli yerleri uyuşturulan hastanın daha çok ense üzerinden alınan canlı saç kökleri, sıklaştırılmak ya da düzelttirilmek istenilen alanlara taşınır ve bu noktalara saç ekimi işlemi yapılır. Bu sayede hasta, uygun davranıldığı ve doğru yapıldığı takdirde, tüm bu işlemler sonucunda sağlıklı ve yeni saçlara kavuşabilmektedir.

Kadınlar Da Yaptırabilir Mi?

Kadınlar da gerekli gördükleri takdirde bir saç ekimi merkezine giderek saç ektirme işlemini yaptırabilmektedirler. Saç ekimi sırasında operasyonu yapan uzmanın saçları doğru açılar ile ilgili bölgelere yerleştirmesi ise estetik açıdan hayati bir önem taşımaktadır. Bu nedenle doğru uzman ve doğru ekip seçimi çok önemlidir.

İşlem Sonrası Dönem Ve Sonuç

FUE yöntemi ile saç ekimi yapılırken, bu işlemleri yapan ekibin profesyonel olması ve tecrübelerini kullanması çok önemlidir. İşlem sonrasında ilk yıkama da bu ekip tarafından yapılmakta, çeşitli aralıklar ile kontrollerin sağlanması da aynı ekibe bırakılmaktadır. Aradan 1 yıl gibi bir sürenin geçmesinin ardından ise artık saçlar olması gereken haline dönüşmüş olmaktadır.

Saç konusunda sıkıntı yaşayan ve ardından bir klinik ile anlaşarak saç ektiren bazı kişilerde, saç ekimi sırasında yanlış yöntemlerin uygulanması ya da ekibin yeterli kabiliyete sahip olmaması açısından saçların düzgün çıkmadığı görülmektedir. Estetik olarak hoş durmayan, şekil olarak bozuk çıkan ve yanlış açılarla kendini gösteren saçların düzeltilmesi ise, kişinin psikolojisi ve toplum nezdindeki duruşu için oldukça önemlidir. Bu tip vakalarda, saçın estetik bir hal alması açısından yapılan çalışmaların tümüne saç düzeltme operasyonları adı verilmektedir.

Saç Düzeltme Operasyonları Kapsamında Uygulanan Saç Düzeltme Şekilleri Nelerdir?

Saç düzeltme operasyonları, bazı teknikler kullanılarak uygulanmaktadır. Bu teknikler de, uygulama stilleri ve kullanılan materyaller açısından farklılıklar içermektedir.
Şerit İzi Ya Da Yara İçin Olan: Yaranın cinsi ve büyüklüğü ile doğrudan ilgili olan bu çeşit durumlarda, eğer yarada düzeltme yapılmışsa, konsültasyon uygulanması gerekmektedir.
Daha önceki saç ekim işlemi şerit halinde yapılmışsa, yeniden saç ekiminde olduğu gibi kıl kökleri devreye girmektedir. Burada lazım gelen 300 – 400 grefteye sahip olmaktır.
Kamuflaj Yöntemi: Çim adam görüntüsüne sahip olan kişilerde sıklıkla uygulanan yöntemin temelinde, saçın ön bölümüne çit çeker gibi bir yeni hat çekme işlemi vardır. Zaman içinde kafadaki estetik anlamdaki görüntü bozukluğu da düzeltilmiş olmaktadır.
Pluggy Look: Günümüzde pek tercih edilmeyen; ancak özellikle 1980’li yıllarda sıklıkla kullanılan bir saç düzeltme şeklidir.
Yanlış Yönlü Olarak Nakledilmiş Saçlara Yapılan Uygulama: Karşılaşılan komplikasyonlar içinde en istenmeyen durum budur. Saç nakli sırasında işlemi yapan saç ekim merkezinin ektiği kıl köklerini, yanlış açılar ile yerleştirmesi sonucu ortaya çıkan bu kötü görüntü, zaman içinde normale döndürülmeye çalışılmaktadır.
Saç düzeltme operasyonları, aslında tercih edilen saç ekim merkezinin yanlış ve kötü uygulamaları sonucunda ihtiyaç duyulan işlemleri kapsamaktadır. Saç ektirmek için gidilen merkezin, saç köklerinin açılarını doğru teşhis etmeden yaptığı işlemler sonucunda, saçın uzamasından sonra çirkin bir görüntü oluştuğunda, kişiler saç düzeltme operasyonlarına gereksinim duymaktadırlar. Bu nedenle de, bu tür bir saç ekim işlemi için güven veren merkezler tercih edilmelidir.